FOLKHÖGSKOLOR I STOCKHOLMS LÄN

Välj skola för mer info

folkhogskola.nu hittar du folkhögskolor i hela landet.

Alma folkhögskola

Alma folkhögskola erbjuder en varm och inspirerande studiemiljö för vuxna, präglad av språklig och kulturell kommunikation. Vi verkar för helhetssyn och ett kritiskt förhållningssätt genom att stödja samarbete och gemensam reflektion. Våra profilområden är ledarskap och kommunikation, vi har både heltids- och deltidskurser och en del av kurserna drivs på distans. Vi är också specialiserade på kurser som riktar sig till personer med afasi. Skolan är centralt belägen i Liljeholmen, Stockholm.
Box 47 099
100 74 Stockholm
Telefon: 08-462 11 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Birkagårdens folkhögskola

Birkagårdens folkhögskola ska arbeta för att minska utbildningsklyftorna i samhället och ska satsa en avgörande del av sina resurser för att åstadkomma detta. Behoven finns såväl bland yngre som äldre människor, såväl bland de i landet födda som bland de nya svenskarna. Skolan arbetar med individen i centrum och med fokus på hennes utveckling på såväl det kunskapsmässiga som det personliga planet. Vårt mål är att deltagaren ska lämna oss stärkta i sitt självförtroende och med stora förhoppningar på vad framtiden kan erbjuda.
Box 3557
103 69 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Birkagårdens folkhögskola, filial Fryshuset

Mårtendalsgatan 2
120 66 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Birkagårdens folkhögskola, filial Hemgården

Karlbergsvägen 86 B, 2 tr
113 35 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Bosöns idrottsfolkhögskola

Bosön Idrottsfolkhögskola är svensk idrotts egen skola. Bosön är samlingsplatsen för svensk idrott och som studerande på idrottsfolkhögskolan är du en självklar del av Bosöns idrottsgemenskap. Här möts alla typer av idrottare och ledare, här bygger man nätverk och inspireras av varandra. Bosön ligger naturskönt i lugn atmosfär vid havet, bara ett stenkast från Stockholms city. Hela anläggningen är tillgänglig för rullstolsburna. Hörselslinga finns i ett klassrum.

181 47 Lidingö
Telefon: 08-699 66 28
E-post:
Besök skolans webbplats

Botkyrka folkhögskola

Skolan ligger i Norra Botkyrka och strävar efter möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenhet. Skolan vill stimulera deltagarna till engagemang i närområdet, föreningar och församlingar. De studerande är mellan 16 och 55 år. Samhällsorientering och svenska/svenska som andraspråk är viktigt i alla kurser. Matematik och engelska studeras på olika nivåer. Små undervisningsgrupper gör lärandet lättare. Den egna motivationen för studier måste vara hög. Viljan att möta andra är en förutsättning för att studera här. Alla utrymmen på skolan är tillgängliga för rullstolsburna.
Tomtbergavägen 14
145 67 Norsborg
Telefon: 08-534 708 80
E-post:
Besök skolans webbplats

Bromma folkhögskola

Bromma folkhögskola (f.d. Lidingö folkhögskola och musikinstitutet Betel) är en plats för bildning. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Därför arbetar vi med x-pedagogiken i alla våra utbildningar. Vi finns fr.o.m. hösten 2014 i Bromma med ca 200 studerande på långa kurser varav ca 60 vid vår filial i Stockholms city. Vårt internat är drogfritt. Skolan är tillgänglig för rörelsehindrade.
Åkeshovsvägen 29
16839 Bromma
Telefon: 08-636 23 20
E-post:
Besök skolans webbplats

Fryshusets folkhögskola

Mårtensdalsgatan 2-8
120 30 Stockholm
Telefon: 08-691 76 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Hagabergs folkhögskola

I stan, och ändå avskilt i en lummig park ligger Hagaberg med uppskattad lunchrestaurang och en drog- och alkoholfri miljö. Skolan är en levande mötesplats året runt där människor med olika bakgrund får möjlighet att utvecklas som människor och lära av varandra. Hagaberg har en kristen grundsyn och betonar ÖPPENHET ? en demokratisk grundsyn med ansvar, rättigheter och skyldigheter, RESPEKT ? alla människor har lika värde, ÖVERTYGELSE ? en tro på människans förmåga att växa och tro på framtiden.
Box 191 61
152 27 Södertälje
Telefon: 08-550 910 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Hagabergs folkhögskola, filial Stockholm, Clara

Box 1038
111 38 Stockholm
Telefon: 073-339 82 50
E-post:
Besök skolans webbplats

Jakobsbergs folkhögskola

I en gammal herrgård på en kulle i Jakobsberg, drygt 19 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm, ligger Jakobsbergs folkhögskola. I över nittio år har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal debatt. Jakobsbergs folkhögskola vill vara ett centrum för idédebatt, kunskapsutveckling och kultur. Vi strävar efter att solidaritet, hållbar utveckling och jämställdhet ska prägla såväl den dagliga undervisningen som skolans gemensamma aktiviteter.
Box 161
177 23 Järfälla
Telefon: 08-580 117 40
E-post:
Besök skolans webbplats

Kaggeholms folkhögskola

På Kaggeholm möts kreativa människor för nya utmaningar. Kommunikation och öppenhet i en flerkulturell miljö där fokus ligger på varje människas egna möjligheter. Här blir man sedd och får växa. Musik, dans, bibel, media och allmän kurs - linjer som bejakar kreativiteten och rustar för livet. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.

178 54 Ekerö
Telefon: 08-560 222 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Kista folkhögskola

Som Järvaområdets enda folkhögskola erbjuder Kista folkhögskola spännande möten mellan människor med olika erfarenheter i en livlig storstadsmiljö. Skolans huvudman, Kista fhsk:s förening är ideellt och politiskt obunden. Föreningen främjar kultur- och bildningsverksamhet för alla oavsett bakgrund, med särskild inriktning på muslimer i Sverige i syfte att skapa en trygg utveckling för en svenskmuslimsk identitet och bidra till en positiv utveckling av det svenska samhället.
Kista Torg 7
164 42 Kista
Telefon: 08-751 50 40
E-post:
Besök skolans webbplats

Lillsveds idrottsfolkhögskola

"Lillsved coachar för livet". Är du intresserad av idrott, hälsa och ledarskap, så är Lillsved något för dig och du kommer att hitta din utbildning här. Våra kurser utgår från ledarskapet, vilket innebär att vi utbildar inom idrotts- och hälsoledarskap. Som studerande på Lillsved har du stora möjligheter att fördjupa och utveckla dig både teoretiskt och praktiskt inom dessa områden. Utbildningarna ger dig de bästa och mest aktuella verktygen för att professionellt kunna coacha människor. Rullstolsanpassad miljö.
Lillsvedsvägen 100
139 90 Värmdö
Telefon: 08-541 385 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Långholmens folkhögskola

Skolans värdegrund är alla människors lika värde och vårt ledord är likabehandling. Att tillsammans utveckla sina kunskaper, resurser och inte minst självförtroende ser vi som ett viktigt inslag på våra kurser. Skolan har utvecklats från att vara en skola för enbart kvinnor till att vara öppen för alla sökande, även om en kurs fortfarande är speciellt riktad till kvinnor. Läsåret 2014/2015 startar vi flera nya kurser. Våra välutbildade lärare har lång erfarenhet av att undervisa och fungera som stöd i utbildningen. Undervisningen sker i små grupper.
Fasta Paviljongen
117 33 Stockholm
Telefon: 08-658 16 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Runö folkhögskola

Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram. Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling i samarbete med andra. Du kommer att uppleva och att skapa kultur som verktyg för samarbete, utveckling och förändring. Vi tar vara på just din erfarenhet och möter dig där du står just nu.
Näsvägen 100
184 92 Åkersberga
Telefon: 08-555 38 000
E-post:
Besök skolans webbplats

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Hälsobrunnsgatan 10
113 61 Stockholm
Telefon: 08-728 57 20
E-post:
Besök skolans webbplats

Röda Korsets folkhögskola

Röda Korsets grundprinciper ligger till grund för skolans verksamhet. Vi vill väcka engagemang för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi vill visa respekt för varje människas egenvärde, bekämpa fördomar och rasism, vara en humanitär kraft mot våld och förtryck samt stimulera till engagemang i frivilligorganisationer. Vi erbjuder särskilda kurser med studier delvis förlagda utomlands och allmänna kurser som möter dina behov att komplettera din utbildning för vidare studier.
Bredholmstorget 14
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-680 18 71
E-post:
Besök skolans webbplats

S:ta Birgittas folkhögskola

Vi är en liten skola i centrala Stockholm som strävar efter att vara en mötesplats för människor från hela världen. Vi vill genom och med vår verksamhet främja en katolsk människosyn och verka för förståelse och respekt människor emellan. Vill du besöka oss så har vi våra lokaler ett stenkast från Södra Station på Södermalm. Filial S:ta Elisabet finns i centrala Göteborg.
Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm
Telefon: 08-702 16 06, 702 14 04
E-post:
Besök skolans webbplats

Scouternas folkhögskola

Scouternas folkhögskola gör unga människor redo för livet. Vi är en del av scoutrörelsen, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Vi är en modern folkhögskola verksam i Stockholm och på distans. Vår profil bygger på ledarskap och att bli redo för livets utmaningar. Vi vill ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare.
Box 42034
126 12 Stockholm
Telefon: 08-55506510 Vardagar 10-12
E-post:
Besök skolans webbplats

Sigtuna folkhögskola

Belägen på en höjd med utsikt över Mälaren ligger vår skola, nära till Stockholm och Uppsala. Det varierade kursutbudet gör oss till en spännande mötesplats där människan och hens olika erfarenheter står i centrum. Vi vill ta tillvara människors nyfikenhet och glädje och erbjuder en öppen miljö som inspirerar till kreativitet, lärande och växt. Vi eftersträvar ett kulturliv som oroar, utmanar och avslöjar. Vår bildningsidé är att du ska få pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden.
Manfred Björkquists allé 20
193 22 Sigtuna
Telefon: 08-592 583 00, växel 8.30-16 vardagar
E-post:
Besök skolans webbplats

Skarpnäcks folkhögskola

Skolan ligger på Skarpnäcksfältet i sydöstra Stockholm. Skolan medverkar aktivt i den lokala utvecklingen inom både miljö, kultur och fritid. Vi strävar efter en helhetssyn på samhället och människan. Vår skola är en mötesplats där vi tillsammans bekämpar fördomar och främlingsfientlighet och skapar engagemang för världen - lokalt och globalt. Flera internationella samarbetsprojekt pågår. Skolan är tillgänglig för rullstolsburna.
Horisontvägen 26
128 34 Skarpnäck
Telefon: 08-683 18 30
E-post:
Besök skolans webbplats

Skeppsholmens folkhögskola

Humanism, demokrati och bildning. En levande mötesplats med plats för samtal och reflektion. Musik. båthantverk och skärgårdskultur. Nordiska och internationella frågor. Temastudier och behörigheter. God vegetarisk mat. Skolan, som ligger på en liten lugn ö mitt i centrala Stockholm, vill också vara en mötesplats för kulturell och samhällelig debatt. Skolans självförvaltning innebär deltagande i matlagning och städning. Läs mer på hemsidan www.skeppsholmensfolkhogskola.se
Slupskjulsvägen 12
111 49 Stockholm
Telefon: 08-679 28 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Stadsmissionens folkhögskola

Våra allmänna kurser passar dig med ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen. Du kan välja mellan Social och Kulturestetisk inriktning, eller börja svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vi har också en kurs i svenska på sfi-nivå med inriktning Storkök. Vi har bara en skolstart per år i augusti, men vi fyller på enstaka platser inför vårterminens start i januari. Mer info om ansökningstider mm finns på vår hemsida.
Årstaängsvägen 33
117 43 Stockholm
Telefon: 08-684 23 500
E-post:
Besök skolans webbplats

Sundbybergs folkhögskola

Skolan har en humanistisk och skapande inriktning. Här finns mötesplatsen för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är viktigt för oss. Alla årslånga kurser har tillvalsämnen med skapande inriktning. Skolan är politiskt och religiöst obunden. Tekniska resurser finns för personer med dyslexi och skolan är tillgänglig för rullstolsburna.
Box 2074
174 02 Sundbyberg
Telefon: 08-445 39 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Södertörns folkhögskola

Södertörns folkhögskola är en dagfolkhögskola och finns på två platser i Stockholms län. I Solna ges Allmän kurs för dig som vill ha gymnasiebehörighet. I Gamla stan i Stockholm ges utbildning till teckenspråkstolk- och dövblindtolk samt en skrivtolkutbildning och flera kortkurser i teckenspråk bl.a. till föräldar med döva barn, TUFF. Samt från hösten 2014 en kurs i direkttextning.
Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm
Telefon: 08-500 207 50
E-post:
Besök skolans webbplats

Södertörns folkhögskola, filial Solna

Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna
Telefon: 0176 - 528 24
E-post:
Besök skolans webbplats

Södra Stockholms folkhögskola

Skolan är en mötesplats för människor som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Som studerande är du delaktig i att utveckla din förmåga och kreativitet. Vi tror att ny kunskap liksom erfarenhetsutbyte mellan människor leder till ökad förståelse av sig själv och andra; respekt för varandra och en vilja till engagemang i samhällsutvecklingen. Detta utgör en viktig grund för solidaritet och demokrati. Skolan har ca 160 studerande och är tillgänglig för rullstolsburna.
Skärholmsgången 32
127 48 Skärholmen
Telefon: 08-465 06 650
E-post:
Besök skolans webbplats

Tollare folkhögskola

Skolan har två inriktningar: journalistik och sociala frågor. Här utvecklas kunskap och engagemang, kreativitet och analys, nyfikenhet och reflektion. Skolan utgör en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är självklar och naturlig. Tollare är en gammal herrgård vid Skurusundet i Nacka kommun. Här finns sporthall, fotbollsplan, fotolabb, keramiklokal och tillitsbana. Vi har långa närkurser, distanskurser och korta kurser. De flesta skollokaler är tillgängliga för rörelsehindrade.

132 42 Saltsjö-Boo
Telefon: 08-505 686 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Vårdinge By folkhögskola

Skolan där alla studerar konst och konsthantverk. Idag finns konst och konsthantverk överallt, i nya och spännande sammanhang. Skapandet lockar allt fler människor i alla åldrar. På skolans fem utbildningar får du fördjupad kunskap om konstnärliga material och processer, inspireras att koppla samtidens uttryck till gårdagens tradition. Du får fördjupa och utveckla ditt formspråk, handens och tankens samspel. På allmän linje läser du in din behörighet samtidigt som du utbildar dig i konst eller konsthantverk. Vårdinge By Folkhögskola är alkohol- och drogfri.
Vårdinge By, Edesta 90
15396 Mölnbo
Telefon: 0158-230 58
E-post:
Besök skolans webbplats

Väddö folkhögskola

Skolan är belägen på en ö med fast broförbindelse över Väddö kanal, intill tätorten Älmsta med god närservice. Väddö ligger tre mil norr om Norrtälje och tio mil från Stockholm. Bussförbindelse finns från Tekniska Högskolan. På Väddö finns möjlighet till ett rikt friluftsliv i skärgårdsnatur; fiske, kanotpaddling, golf m.m. Skolan har kajaker och en egen äventyrsskog med teambana. Trådlöst internet finns i alla undervisningslokaler.

760 40 Väddö
Telefon: 0176-528 00
E-post:
Besök skolans webbplats

Väddö folkhögskola, filial Solna

Skytteholmsvägen 2
171 44 Solna
Telefon: 0176 - 528 24
E-post:
Besök skolans webbplats

Ågesta folkhögskola

Ågesta folkhögskola har en kristen grundsyn med utgångspunkt i alla människors lika värde och möjlighet till utveckling. Livsåskådning integreras i kurserna. Vi eftersträvar en helhetssyn på människan, där både kropp och själ är viktig. Ågesta friluftsområde används för motion och friskvård. Skapande och musikalisk verksamhet är en tydlig profil, liksom specialinriktade kurser och bibelkurser. Lokalerna är till största delen anpassade för rullstolsburna personer. Filial finns i Älvsjö. Skolan hette tidigare Dalarö folkhögskola.
Bonäsvägen 5
123 52 Farsta
Telefon: 08-562 28 100
E-post:
Besök skolans webbplats
Webbyrå i Stockholm - Mild Media | Om cookies
HTML :
Cookies