FRÅGOR & SVAR

Frågor om ansökan

Hur söker jag till folkhögskolan?

Du ansöker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Kontakta skolan för att ta reda på hur du ska göra och vad ansökan ska innehålla. Söker du kurser på flera folkhögskolor måste du skicka en ansökan till varje skola. Varje folkhögskola ansvarar för sin egen för antagning, det finns alltså inte någon central antagningsenhet.

Här på folkhögskola.nu kan du ansöka till vissa kurser genom att klicka på knappen "Ansök här", och fylla i ett formulär. Knappen finns på den aktuella kursens egen sida på denna webbplats. Alla skolor använder sig dock inte av denna möjlighet.

Läs mer om ansökan här »

När är sista datum att söka?

De olika folkhögskolorna har olika ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum. Här på folkhögskola.nu står det angivet vid varje kurs när sista ansökningsdatum är och när kursen startar.

Varje folkhögskola ansvarar också för sin egen för antagning och du ansöker direkt till varje folkhögskola.

Läs mer om ansökan här »

Vilka bilagor ska jag bifoga till min ansökan?

Ofta vill folkhögskolorna ha betyg och intyg från skolor och arbete, personligt brev om dig själv, varför du söker och vad du vill ha ut av din tid på folkhögskolan, arbetsprover till många av de mer kreativa kurserna och personbevis.

Många skolor intervjuar de sökande ? antingen på plats eller i telefon. Detta är ett tillfälle för dig att få fördjupad information om skolan och kursen ? så passa på att ställa alla de frågor som du har om kursen. Varje skola beslutar självständigt om sina urvalskriterier.

Läs mer om ansökan här »


Frågor om skolformen

Vad kostar det att gå på folkhögskola?

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. Kostnaderna varierar mellan olika skolor beroende bl.a. på rumsstandard och antal måltider. Som riktvärde anges ca 4 500 kronor/månad för internatboende.

Läs mer om kostnader här »

Kan jag söka studiemedel för att gå på folkhögskola?

Ja, när man studerar på folkhögskola har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Hur mycket och hur länge man får studiestöd beror på flera olika saker.

Läs mer på avdelningen Studiestödsformer.

CSN:s snabbguide om studiemedel.

Får jag betyg på folkhögskolan?

Nej, folkhögskolan ger inga betyg i enskilda ämnen utan har ett eget bedömningssystem. Den som studerar på behörighetsgivande kurs (allmän kurs) kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Du kan också få ett behörighetsintyg där folkhögskolan intygar att du har uppnått en viss behörighet i ett ämne.

Läs mer på avdelningen Studieomdöme och behörighetsintyg.

Kan folkhögskolan ta emot en elev som bara är sexton år?

Ja, men bara om hemkommunen betalar utbildningsplatsen på folkhögskolan.

Folkhögskolorna får nämligen inget statsbidrag för studerande på Allmän kurs förrän det år de fyller 18 år. Kommunen har ansvar att erbjuda utbildning för 16-17-åringar. Enda möjligheten är att en kommun köper en plats på en folkhögskola, d.v.s. ger folkhögskolan ett uppdrag inom ramen för ett Introduktionsprogram på gymnasieskolan. Detta blir då en uppgörelse mellan kommunen och den enskilda folkhögskolan.

Läs mer under Åldersgräns.

Vad är det för skillnad på folkhögskola och komvux?

Behörighetsgivande kurs - Allmän kurs - på folkhögskola är ett alternativ till att studera på komvux. På allmän kurs bedrivs studier som motsvarar grundskole- eller gymnasienivå och dessa studier kan leda fram till samma behörigheter som på komvux/gymnasieskolan.

Folkhögskolan har också en mängd profilkurser som är unika för folkhögskolan.

Läs mer under Skillnader mot andra skolformer.

Vad är det för skillnad på folkhögskola och universitet/högskola?

Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas yrkesutbildningar studerar man dock på eftergymnasial nivå och då ställs ofta samma förkunskapskrav som för högskolans kurser, dvs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer under Skillnader mot andra skolformer.


Frågor om behörigheter

Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?

Hur många år man behöver studera på folkhögskolans behörighetsgivande kurs - Allmän kurs - för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:
1) 3 år på folkhögskola
2) 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
3) 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
4) 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan - dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

Läs mer om behörigheter här.

Kan man komplettera upp sitt enda IG från gymnasiet på folkhögskolan för att sedan söka in till högskolan?

Folkhögskolan sätter inga betyg i enstaka kurser. Man kan alltså inte få ett komplett gymnasiebetyg genom att studera på folkhögskola och man kan därmed inte bli grundläggande behörig - enligt gymnasieskolans modell - genom att studera på folkhögskola.

Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får alltså inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

Det är oftast bara på distans man kan läsa enstaka ämnen, den vanligaste formen på folkhögskola är att man läser ett paket av kurser och teman.

Är du inte grundläggande behörig och vill bli det - enligt folkhögskolans modell - då måste du studera minst ett helt år på heltid på en behörighetsgivande kurs / allmän kurs. Det är den kortaste tiden. Ett år räcker under förutsättning att du har med dig minst 1600 godkända gymnasiepoäng.

Läs mer om folkhögskolans behörighetsgivning på dessa sidor.


Frågor om kurser

Hur hittar jag alla sommarkurser som ges på folkhögskolorna?

Du hittar alla sommarkurser genom att använda sökfunktionen här på folkhögskola.nu. Klicka på länken Detaljerad sökning högst upp till höger på sidan. Under rubriken Kurstyper väljer du där "Sommar / Helg / Veckokurser".

Du kan sedan även välja att begränsa din sökning till en viss tidsperiod, t.ex. 2013-05-01 till 2013-08-10. När du klickar på knappen "Visa resultat" får du fram alla korta kurser under vald period. Här är en länk till en sådan sökning.

Ett tips är att även göra fler avgränsningar i din sökning, för att få fram just de kurser du är intresserad av. Annars får du väldigt många träffar och det blir svårt att få någon översikt.

Det finns också en tryckt Sommarkurskatalog som man kan beställa eller ladda ner som PDF på sidan Tryckt material.

Läs mer om folkhögskolans behörighetsgivning på dessa sidor.

Vilka olika typer av kurser finns det inom folkhögskolan?

De olika kurstyperna på folkhögskolan är Behörighetsgivande / Allmän kurs, Profilkurser, Yrkesutbildningar, Distanskurser och Korta kurser / Sommarkurser.

Jag har gått särskola, vad kan jag studera på folkhögskola?

På sidan "Detaljerad sökning" kan du söka efter kurser anpassade för dig som har gått i särskola. Klicka på rubriken "Kurser som särskilt vänder sig till dig med funktionsnedsättning" och välj "Utvecklingsstörning".

Du kan också söka övriga kurser, men de är inte särskilt anpassade för personer som tidigare har gått särskola. Om du är osäker så kontakta den skola du är intresserad av så kan ni tillsammans komma fram till om kursen du är intresserad av passar just dig.

Se sökresultat: Kurser för dig med utvecklingsstörning.

Vilka folkhögskolor är bra på att ge vuxna med ADHD möjlighet att läsa in gymnasiet?

Börja med att kolla under rubriken "Neuropsykiatriska funktionshinder". De flesta av kurserna under den rubriken vänder sig till studerande med Aspergers syndrom, men där finns en del annat också.

Därefter kollar du under rubriken "Långsammare studietakt". Under den rubriken hittar du kurser som inte vänder sig till en specifik målgrupp men där man är beredd att ge utökat stöd i någon form.

Komplettera med att välja typ av kurs under rubriken "Kurstyp". För en studerande som ska komplettera gymnasiekunskaper väljer du "Behörighetsgivande kurs" (för där hittar du alla Allmänna kurser), för andra kan du välja "Profilkurs".

Komplettera ytterligare om det finns speciella önskemål vad gäller VAR i Sverige man vill studera, om man vill bo på internat etc. men ju fler val du gör, ju färre träffar...

Därefter föreslår jag att du tar direktkontakt med de folkhögskolor som verkar passa bäst då gruppen med diagnosen ADHD är ganska heterogen och behovet av stöd kan variera mycket.


Frågor om internatboende

Kan jag bo på folkhögskolan?

Ja, de flesta folkhögskolor har ett internat, vilket innebär att de kursdeltagare som vill kan bo på skolan. Internatet är en viktig del av folkhögskolans studiemiljö och ger dig chansen att bo en period på en plats du kanske aldrig skulle komma till annars.

Läs mer om internat på avdelningen Leva & bo.

Du kan också söka efter kurser som har internat på sidan Detaljerad sökning.

Hur tillgänglig är folkhögskolan för mig med funktionsnedsättning?

Många folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning, socialt stöd och en tillgänglig miljö för studerande med olika funktionsnedsättningar. Många folkhögskolor har också speciella kurser som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Gör en sökning efter dina behov på avdelningen Detaljerad sökning.

Läs mer om anpassad undervisning på avdelningen Funktionsnedsättning.

Kan jag ta med barn till folkhögskolan?

Till vissa folkhögskolor kan man ta med barn och på en del kan man få barnomsorgen ordnad på skolan.

För att se vilka skolor som just nu erbjuder barnomsorg klicka här.

Läs sedan mer på respektive skolas informationssida.

Får man ha husdjur på folkhögskolan?

Till de flesta folkhögskolor kan man inte ta med egna husdjur på grund av risken för allergi (ledarhundar är oftast undantagna). Följande folkhögskolor har dock meddelat att de kan ta emot enstaka husdjur:

Blekinge läns folkhögskola
Grimslövs folkhögskola
Leksands folkhögskola
Lillsveds idrottsfolkhögskola
Vindelns folkhögskola


Frågor om utländska kursdeltagare

Kan man gå på folkhögskola utan permanent uppehållstillstånd i Sverige?

En folkhögskola kan bara få statsbidrag för en deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige.

Om det är en asylsökande kan personen delta i kursen om exempelvis kommunen betalar för platsen eller om folkhögskolan väljer att anta den studerande utan statsbidrag.

Läs mer om kursdeltagare från icke EU/EES-land här.Webbyrå i Stockholm - Mild Media | Om cookies
HTML :
Cookies